تو این بخش میتونیم باهم درد و دل کنیم و خلاصه تا میتونیم به در و پیکر اس ام بد و بیراه بگیم یا ازش تشکر کنیم.. یا اینجا سیزنیای جدیدمون رو بشناسیم و به همدیگه معرفی بشیم(یعنی جمله بندیم)... 

کامنت و نظر...... بذارید........ سیزنیا1-این حسرته عجیبیه... 


شاید اونایی که تازه با انسیتی آشنا شدن، این پسر رو نشناسن... 

شایدم بعضی هامون به خاطر فراوونی عملکرد های اخیر انسیتی فراموشش کردیم.. 

اما خیلی از سیزنیا هستن که نمیتونن یه روز هم بهش فکر نکنن... 

من که هر روز واژه ی هانتا تو ذهنمه... 

میخواستم دیگه ازش حرف نزنم و دلمو با همین هیجده نفر نگه دارم.... 

نمیشه خب