خب نوبتی هم باشه نوبته پرنسس نانای انسیتیه💕💕

سی و نه عکس دیگه در ادامه
اجرای آهنگ گرول از اکسو سونبه نیم


کنسرت اس ام تاون 2018
سو وات؟ وی هات وی یانگ~~

جم در کریسمس 2018

  و بالاخره...

عکسای جمین تموم شد ولی همچنان از اعضای دیگه ادامه داره پس خواهشا از جوهر سیستمتون استفاده کنین کامنت بگذارین!

هیچی دیگه مرسی که تا اینجا دیدین :)