دانلود دو کاور از Chenle قبل از دیبوت


You raise me up 

Download Mp4

Download Mp3


Memory

Download Mp4

Download Mp3


پ.ن:چنلو قبل از دیبو دو سه تا آلبوم داره این دوتا بخشی از آهنگ هایی که خونده

از دستش ندین صداش درست عین فرشته هاست!