خب بچه ها بعد از چند ماه براتون مشاپ آوردم

مشاپ آهنگ Black on blacl و Black pearl گروه اکسو که تا چند وقتی خیلی تو یوتیـوب ترکوند

حتما دانلودش کنید

حجمش هم خیلی نیست


DOWNLOAĐ