برای دیدن پست های فان از انسیتی میتونید به ادامه مطلب بیاید

👈عکس های جدید اضافه شد

البته به نظر من خنده دارن شما رو نمیدونم
 

 

  

 من که قیافم دقیقا همینجوری میشه😂😂


آره دقت کردین تا میخواین یک چیزی بخورین همین سوالو میپرسن 😫


واقعا اوضاع داره نگران کننده میشه


اووووف خدا نصیب همه بکنه


 


خب آره دیگه آخه معلم عزیز ول کن دیگه 
 


 


  

 


 


 خب اینقدر گیر ندین دیگه به کیپاپرا

  

  خدایی چرا پسرا اینقدر دروغ میگن[با یک تعداد محدودی بودم الان لطفا به همه پسرا بر نخوره ]


خدایی چرا شوهرخاله ها و شوهر عمه ها اینقدر موجودات رو اعصابی ان

[تروخدا الان نیاین گیر بدین]


خب دوستان سیزنی و کیپاپر عزیز امیدوارم از عکس ها لذت برده باشید

چه بامزه چه بی مزه این بود توانایی من 😅