واکنش پسرای 127 به اجرای خودشون در برنامه Jimmy kimmel Live

این قسمت به معنای واقعی عالی و باحاله پس از دستش ندید


DOWNLOAD

 در طی اینکه نگاه میکنید خیلی ریز به یووین مومنت ها هم دقت کنید 😏

لیدری رو هم که نگم 

شده عین شخصیت های انیمه  

هه چان هم نمیدونم از دیدن چی اینقدر تو تعجبه 😳

هه چان جان خودتی کس دیگه ای نیست که اینقدر تعجب کردی