دانلود یا تماشای وی لایوی که پسرای 127 به خاطر تشکر از شیجنی ها برای سومین بردشون در m countdown داشتن ،گذاشتن

DOWNLOAD OR WATCH : HERE

.

ویدیوی وی پیک 

DOWNLOAD OR WATCH HERE

پ. ن: نو عروسمو چیکارش کردین هاا؟ ؟کجااس ؟

-به دلیل فعالیت های مخفی یونیت جدید، وین وین تو لایو حضور نداشت