دانلود اجرای Regular از nct 127

در Music bank 2018 10 26

که با چهارمین برد پسرای این یونیت همراه بود

ادامه مطلب


دانلود اجرای Regular 

DOWNLOAD 

 
دانلود کات برد پسرا
DOWNLOAD

پ. ن:جزو قشنگ ترین بردهایی بود که از انسیتی دیدم.. آخرش هم پسرا به خاطر تولد یوتا کلاه و از این حرفا میارن میذارن.