اجرای پسرای 127 با آهنگ regular

تاریخ ببست و سوم اکتبر در The show 

که با دومین بردشون همراه بود 

در ادامه مطلب


 

regular

DOWNLOAD


لحظه اعلام برد Nct

DOWNLOAD


جنو هم جزو مجری ها بود و برد انسیتی رو اعلام کرد و در آخر همراه پسرا آهنگ رو اجرا کرد