بعد از منتشر شدن ورژن کره ای Regular باز هم سیزنی ها آروم نموندن و و با تلاش های فراوان هشتـگ #NCT127_Regular_kor ترنـد جهانی شد

و جزو تاپ ترندهای جهان شد 

و این است قدرت سیزنی های همیشه در صحنه

فایتینگ سیزنی ها

بازدید فراموش نشه