دانلود تمامی تیزرهای ویدیویی و عکسی آلبوم Regular-Irregular 

در ادامه مطلب

+تیزرهای تکی اعضا اضافه شد

+ورژن regular هایلایت مدلی البوم اضافه شد

+ورژن irregular هایلایت مدلی البوم اضافه شد

+تیزر Regular dream اضافه شد

+تیزر Irregular office اضافه شد

دانلود ورژن regular هایلایت مدلی آلبوم regular-iiregular


DOWNLOAD NCT 127 엔시티 127 ‘Regular-Irregular’ Highlight Medley  Regular Ver 


 DOWNLOAD : CLICK HERE  regular ver


..

دانلود ورژن irregular هایلایت مدلی آلبوم regular iiregular

DOWNLOAD NCT 127 엔시티 127 ‘Regular-Irregular’ Highlight Medley  Irregular Ver 


DOWNLOAD : CLICK HERE  irregular ver


پنجم اکتبر ساعت 00:00 ،پنجشنبه دوازدهم مهر ساعت 19:00: تیزر regular dream 

ششم اکتبر ساعت 00:00 ،جمعه سیزدهم ساعت 19:00: تیزر regular office

هفتم اکتبر ؛فوتوتیزرها

هشتم اکتبر: تیزر موزیک ویدیو

نهم اکتبر:ورژن زبان انگلیسی موزیک ویدیوی Regular

یازدهم اکتبر: تیزر موزیک ویدیو 2

دوازدهم اکتبر: اولین فول آلبوم انسیتی 127+موزیک ویدیوی Regular  ورژن زبان کره ایپنجم اکتبر: تیزر Regular dream منتشر شد DOWNLOAD : 23MG : 1080P : Regular Dream
ششم اکتبر: تیزر Irregular office منتشر شد


DOWNLOAD : 52MG : 1080P : Irregular Office