خب بچه ها بعد چند روز سلام

خوبین؟؟؟؟؟

بیاین براتون چند تا فن آرت بامزه آوردم
آخی هه چان چه مظلوم شده

فکر کنم الان دیگه نرگس و چراغ خاموش کنترل خودشونو از دست بدن


نمیدونم چرا همش فکر میکنم لوکاس شبیه یکی از شخصیت های کارتونی والـت دیزنــی  شدهخب چطور بود؟؟؟؟؟

خوشتون اومد؟؟؟؟؟؟