خب بچه ها دیروز تمرین رقصی از پسرای رویاییمون با آهنگ 1,2,3 منتشر شد که با یونیفورم انجام شده 

خیلی هم بامزه و کیوته 

میتونید در ادامه دانلود کنید


Nct dream

1,2,3 Dance practice

DOWNLOAD
وااای  اولش که میخواستن مثلا با هم عین پسربچه ها دعوا کنن خیلی بامزه بود
دقت کردین اونا فرم مدرسه دارن ما هم خیرسرمون فرم مدرسه داریم 😭😭