بازدید موزیک ویدیو Cherry Bomb دیروز به 50 میلیون بازدید رسید 

دست و جیغ و هورااااااااااااا

اگه خواستین میتونید از طریق لینک زیر برای موزیک ویدیو بازدید بزنید

Cherry bomb

به امید صد میلیونیشدن این موزیک ویدیو محشر و عالی