تقریبا دو روز پیش فستیوال DMC 2018 در اینچئون برگزار شد که Nct هم جزو گروه های اجراکننده در اون مراسم بود
هم پسراهای یونیت 127هم dream هم انسیتی U و انسیتی 2018 در مراسم اجرا داشتن و اجراهاشون محشر بود
در ادامه میتونید اجرای هر یونیت رو دانلود کنید

اولین اجرا کاور آهنگ Growl اکسو بود که توسط پسرای دریم انجام شد و بعد از اون اجرای آهنگ We go up
بعد اجرای آهنگ Boss توسط یونیت U بود که اجرای بسیار عالی و جذابی بود
و سپس اجرای آهنگ Touch از یونیت 127 که با اجرای عالی و لباس های بامزه پسرا همراه بود
و در آخر اجرای هر 18 عضو با آهنگ black on black که مثل همیشه بی نظیر بود و بااستقبال کل سالن همراه بود
و حالا وقت دانلود اجراهاست

Nct dream 
Intro&Growl 
Download

 
We go up 
Download

Nct U 
 
Boss
Download

Nct 127
 
Touch
Download

Nct 2018
Intro&Black on black
Download

اجراها همه با کیفیت 720 هستن

دلم برای مارک خیلی سوخت
کلا رو استیج بود تمام مدت بیچاره