اس ام روکیز سه تیزر ویدیویی به اسم Re_born  برای معرفی سه عضو جدید منتشر کرده 

تیزر هر عضو رو در ادامه میتونید دانلود کنید

 

اولین تیزر مربوط به Xian jun هستش که هفته پیش منتشر شد

Download


 

دومین تیزر مربوط به Hendery بود که سه روز پیش منتشر شد

Download


و آخرین تیزر هم مربوط به Yangyang  هست که امروز منتشر شد

Download