چند تا عکس باحال و زیرخاکی از قبل دبیوت پسرا براتون آوردم

بیاین ادامه مطلب ببینید خیلی خدشحالم جانی الان موهاش کوتاهههیچوقت کسی رو بخاطر چاق بودنش مسخره نکنیدکی باورش میشه این لوکاسی هستش که همه سیزنی هارو نابود کردهمن میگم در بهشت باز شده جنو افتاده پایین شماها باور نمیکنین
من با تن قهرم 

دلیلشم در ادامه میفهمین
جیسونگ از اولش هم خوردنی بود
وین وینی و کون با همدیگه جانی و تاعو در زمان کارآموزیرنجون اصلا عوض نشده (البته غیر از مدل موهاش)فقط منم که حس میکنم یا واقعا هه چان شبیه 

پسر بچه های هندی بوده؟؟؟؟؟؟


شیطون های کیوتحالا فهمیدین چرا قهر

میدونین بزرگترین شانس تن تو زندگی چی بوده؟؟؟؟

اینکه من اونموقع اونجا نبودم که تکه تکه اش کنم این جه هیون خودمونه بچه ها لیدری از همون اولش جذاب بودوین وین هم که از همو اولش کیوت به دنیا اومد بودزمانی که لیدری خودش مکنه بودفکر کنم تن کت باباشو پوشیدهسه تا عشق کنار همدیگه به نظرتون جنو به چی فکر میکرده که اینجوری جیسونگ رو گرفتهوااای خدا چنلو از اولش هم شاخ بود


نمیدونم چرا ولی اصلا نمیتونم باور کنم این 

چنلو خجالتی خودمونهمن با تن قهرم هیچ حرفی هم ندارمهمچنان به سکوت خودم ادامه میدمبچه ها این ته ایل خودمونهدر برابر کیوت اعظم تعظیم کنید
باورتون میشه این لیدری خودمونه

حالا فهمیدین نباید آدم چاق رو مسخره کنید یا بیشتر دلیل بیارمچند تا سلاح کشنده جمعی جذاب (با نام جعلی پسران دریم) کنار هم چیزی جز سکوت ندارم که بگم 

مگه این دوتا حرفی برام گذاشتنآخی خدایا از این همکلاسی ها نصیب ما نیز بگردان

بلند بگین آمینبانی خرگوشمون از اولش بانی خرگوش بوده ما دیر فهمیدیمکیه که جذب این کیوت جذاب نشهفکر کنم تو کیوتی جونگوو رقیب خوبی برای وین وین باشهیوتا از اولش برای آیینی متولد شده بود


شیطون از قبل دبیوت هم جذاب بودهجاستین بیبر ورژن تایلندی_چینیفکر کنم لوکاس از اولش برای کشتن سیزنی ها بدنیا اومدهخب خب خب 

بیچاره شدم تا با این سرعت نت براتون این پست رو گذاشتم پس قدر منو بدونین(نمیدونم چرا یهو قاطی کردم)

خب خسته نباشید به خودم میگم 

و خسته نباشید بهشما که عکس هارو دیدید

فقط ببخشید اگه کیفیت بعضی عکس ها خوب نبود