امروز کات اجرای مکنه مون باآهنگ Trust در برنامه Kbs Dancing High منتشر شد که جیسونگ همه رو با دنـــس محشرش شگفت زده و غافلگیر کرد

میتونید در ادامه کات اجرای جیسونگی رو دانلود کنید

DOWNLOAD

کل اجرا یک طرف اون خنده آخرش یک طرف دیگه

خیلی بامزه بود