مشاپ براتون آوردم چه مشاپی

آهنگ Wolf اکسو (که به شخصه عاشقشم) و آهنگ Black on black پسرای خودمون که هممون دیوونه این آهنگیم

بدویین بیاین ادامه

اولش آهنگ Neo got my back هم تو مشاپ هست ولی ..... بیخیل بایدببینید تا بفهمید چی میگم

حتما دانلود کنید

Download

من اینقدر تو اینترنت دنبال مشاپ های باحال نمیگردم که دانلود نکنید و نظر ندید