خب خب براتون چندتا فکت آوردم 

خیلی نیستن اگه خوب استقبال کنین بازم براتون میذارمیووین ایز ریل ـــ ایز ریل ـــ ایز ریل


خب مکنه اگه کثیف نباشه که مکنه نیستآخه ترس تا چه حد؟؟؟؟؟اصلا احساساتش منو کشته

ولی خب بچه هندونه دوست داره چه میشه کرد


فکر کنم اگه آتش نشان میشد کل مردم از عمد همه جارو به آتیش میکشیدن
من از جیدن اسمیت بدم میاد ٭-٭

کلا از پسرهایی که هنوز حتی بیست سالشونم نیست

باکلی دختر میگردن بدم میاد

ولی جیدن صداش بد نیست جدا رپر خوبیهیعنی کشته اعتماد به نفس جیسونگمجدا هم دیدن دارهشانس آورد مامانش مخالفت کردآخی همچین پدربزرگی هم آرزوس 

آخی ولی خیلی خوبه آدم یک روز با الگوهاش یکجا اجرا داشته باشه
خب مارک جان این چه کاریه میکنی

نکن برادر من


والا ما که سیزنی هستیم هم تعجب میکنیم

چه برسه به اعضا که هرروز از نزدیک میبیننش
راستش منم اولش این دونفرو باهم اشتباه میگرفتم

جدا شبیه هم بودن


چیزی جز سکوت ندارمآخی بچه مهربونه ــــ مهربونـــــــــــــه


به به چه تفاهمی


یوتا جان خب بذار بچه بازیشو بکنه دیگه


بچه ها من منبع معتبری نداشتم و اینا رو از فن سایت هاشون پیدا کردم

بعد نیاین بگین این اشتباه بود و اون اشتباه بود