برای دانلود آلبوم برید ادامه :)


دومین مینی آلیوم انسیتی دریم : WE GO UP


تاریخ انتشار : 3 سپتامبر 2018


تعداد ترک ها : 6


تایتل ترک : WE GO UP


1.We Go Up2.1,2,33.너와 나 (Beautiful Time)4.Drippin5.Dear DREAM6.We Go Up Chinese ver