امروز پسرای 127 در جشنواره سوریبادا حضور دارند...


اخبارشون رو براتون میذارم...


عکس های باکیفیت بعدا گذاشته میشه


*پسرا بونسانگ Best K-Music رو بردند تبریک♥


*ویدیوی برد*

*اجرای آهنگ Touch توسط پسرا*برای ادامه خبر ها برید ادامه مطلب

*ویدیوی لحظه ورود پسرا به مراسم*

*ویدیوی پسرا در ردکارپت کلیک کن*

*ویدیوی صحبت ته یونگ در ردکارپت*


پسرا در ردکارپتته ایل


جانی


ته یونگیوتا 


دویونگ


جه هیون


وین وین


مارک


هه چان