برای دانلود مینی آلبوم یونیت 127 به اسم Cherry Bomb برید ادامه :)


سومین مینی آلبوم انسیتی 127 : Cherry Bomb


تاریخ انتشار : 14 ژوئن 2017


تعداد ترک ها : 7 تا


تایتل ترک : Cherry Bomb


1.Cherry Bomb2.Running 2 U3.0 Mile4.Sun & Moon5.Whiplash6.Summer 1277.Cherry Bomb Performance Versionدانلود همه در فایل زیپراستی نویسنده جدیدم:)