خب امروز تولد داریم(البته با یک روز تاخیر)

٫تولد کی؟؟؟؟؟؟؟

خب معلومه پسر جذاب و همیشه مصدوم گروه

یعنی جه مین 

امروز پسر جذاب سیزنی ها 18 سالش کامل شد 

شیطون زود بزرگ شد

خب در ادامه میتونید چند تا عکس ازش ببنید


تفاوت را احساس کنید 


به وضوح بزرگ شدنش رو میشه دیدکلا هرکدوم از اعضای انسیتی یک لبخند فریبنده مخصوص خودشونو دارن ـــ اینم مال جه مین که سیزنی هارو جذب خودش کرده


دو تا جوجه کوچولو کنار هم (که الان جفتشون باعث کشته شدن جمعیتی از سیزنی ها شدن)