خب بچه ها دیدم زیادی براتون فن آرت های کیوت گذاشتم 

خب من خودم عاشق چیزهای ترسناک هستم گفتم یکم ببرمتون تو فاز ترسناک و مرموز 

خب در ادامه چند تا عکس خفن گذاشتم که میتونید ببینید

فقط نظرتون رو یادتون نره بگید


یکی جه هیونو بگیره خون جلو چشاشو گرفته

وای خدا یکی منو بگیره تا نمردم


جانی جان نمیگی با این سطح جذابی  سیزنی ها یک بلایی سرشون بیاد آخهخشن کی بودی تو؟؟؟؟؟


خون آشام خودمی

و اینگونه بود که  لیدری عصبانی شدآیینی خودتو کنترل کن 

ولی من نتمیتونم خودمو کنترل کنم


تبدیل بانی خرگوش گروه به ومپایر


کیه که ازینا دلش نخواد؟؟؟؟؟؟؟


وین وینیــــــــــــــــ

جدی جذاب تر از لیدری داریم؟؟؟؟؟
این یکی رو خودم درست کردم میدونم بد شد


این دوتا آخری رو هم خودم درست کردم 

میدونم بد شد به روم نیارین 


البته اینو من درست نکردم الکی مثلا خوب درستش کردم