و باز هم افتخار آفرینی مکنه شیطونمون

جیسونگ قراره بزودی جزو شرکت کنندگان برنامه DANCING HIGH باشه

که مطمئنا جزو برترین ها خواهد شد

ادامه مطلب 


بیش از 3000 شرکت کننده (فردی و تیمی) در طول فیلمبرداری اولین قسمت در August 5 حضور داشتند که فقط 43 تیم انتخاب شدند و معلوم شد که Jisung عضو گروه NCT یکی از این شرکت کنندگان بود.

Dancing High یک برنامه ی رقابتی برای انتخاب بهترین رقاص ها بین شرکت کنندگان نوجوان 10 تا 19 ساله است.


با امید موفقیت های روز افزون جیسونگی دنس ماشین کوچولو