اعضای انسیتی به فن ها چند تا اصطلاح کره ای یاد دادن
تو فیلم زیر میتونید ببینید 
خیلی بامزه است

DOWNLOAD