چند روز پیش لوکاس برای مجله DAZED عکس برداری داشته
که میتونید عکس هارو در ادامه مطلب ببینید