بچه ها به نظرتون با این نامردی که اینجوری گندی زده به عکس های تن باید چی کار کنم؟؟؟؟؟

چند تا دیگه هم تو ادامه مطلب میتونین ببینینآخه چرا؟؟؟؟؟


دیگه حرفی برای گفتن ندارم :/