تیزر به زبان انگلیسی با مارک و جانی


ِDownload or watch : Here


دانلود بقیه تیزرها در ادامه مطلب
تیزر فصل هشتم


Download or watch : Hereتیزر زبان ژاپنی با یوتا


Download or watch : Here


تیزرهای زبان چینی با وین وین و لوکاس و KUN
Download or watch : Here
Download or watch : Here