قراره فصل هشتم انسیتی لایف از ۲۳ ژولای یعنی یکم مرداد شروع به پخش بشه

و johnny , mark , lucas,winwin, kun,yuta اعضایی هستن که در اون حضور دارن

دوتا شون چینی..یکیشون تایلندی_چینی .یکیشونم ژاپنی و یکی کانادایی و یکیم آمریکایی هستن و این فصل سئول گردیه اعضای خارجی گروه منهای تن و دوتا ممبرای چینیه دریمه

این عکس هم پوستر رسمیه این فصله....

هنرنمایی های جدید لوکاس .مارک و جانی هم اصن هیچی