مهم نیس چند بار گریه کرده باشی..

مهم نیس چقد اشتباهاتت بزرگ بوده باشه...

مهم نیس کسی دوست نداشته باشه......

مهم نیست نا امید شی....

مهم اینه که تو تصمیم میگری تلاش کنی..

مهم اینه که کسایی رو داری که دوسشون داشته باشی

مهم اینه که ازشون حمایت میکنی

مهم اینه که حالا اسطوره ای

مهربون و کیوت ترین پسر...هات ترین برگ برنده موقع رپ و دنس تو استیج...زیباترین گیرایی....

پسری که بایس اول هممونه..

پسری که فکر میکرد اینکه مردم عاشقش باشن چیزه محالیه...میگفت, میدونم دوس داشتنه من براتون سخته

اما ...

با تلاش های زیادش ثابت کرد آدم هارو در یک صدم ثانیه عاشقه خودش میکنه...

هیونگ هارو...

دونگ سنگ هاشو

سیزنی هاشو

لی ته یونگ....تو کلی چمن با طراوت داری که عاشقتن..خودتم خوب اینو میدونی...

یک ژولای 1995

تا

یک ژولای 2018

باید تا آخرش همه با هم باشیم