به نظرتون کدوم سیزنی بعد از دیدن این عکس میتونه زنده بمونه؟؟؟؟؟؟ بویژه اگه بایسش لوکاس باشه •_•

درسته که یک فن ادیت بیشتر نیست ولی قابلیت یک کشتار جمعی سیزنی رو داره 

چرا این فن ها رعایت بقیه رو نمیکنن آخه؟؟؟؟؟ نمیگن آدم یهو از این عکس ها میبینه یهو ایست قلبی بهش دست میده ؟؟؟؟