خب سلام دوستان 

منم مهتا 

همون که همه تون فهمیدید یکماهه ازش خبری نیست 

لطف داشتین ممنون 

خب ... بیخیال ... چهار تا فن آرت بامزه از ان سی تی دریم براتون آوردم که در ادامه میتونید