یارابون... 

دیروز انسیتی هیجده تایی فن پارتی بهاره داشتن دیگه عاره؟؟ 

دیدی چیشد؟ واسم کارت دعوت فرستاده بودن اما من درس داشتم نرفتم

سوال چالش این هفته.... 

نظرتون درباره ی لایت استیکی  که بصورت رسمی واسه فندوم دیروز ازش رونمایی شد، چیه؟؟ 

دقت کنید که رنگش سبزه نئویی هستش Neo green.. 

ماهم که شیجن صدامون میکنن جای سیزن.   

بهمون grass هم که میگن

نظرتون درباره ی GC چیه؟ ..(از خودم دراوردم) 

Green City