چند روز پیش کمپانی اس ام موزه اش رو افتتاح کرد و برای اولین بار عموم مردم توانایی بازدید از موزه رو داشتن 
عکس های زیادی از موزه منتشر شده که من عکس های ان سی تی رو براتون گذاشتم میتونین در ادامه مطلب ببینیدشون