هــــــیـــــح

دومین تیزر اولین مینی آلبوم ژاپنی  اومد...

از سِئول .... تا تــوکــیو....ای جااان...واقعا این جمله که میگن رویاها با انسیتی محقق میشه درسته...توکیو !!!ما اومدیمممم!! در ادامه مطلب

دانلود تیزر شماره ی یک»»»»»DOWNLOAD»»»»»

دانلود تیزر شماره ی  دو»»»»»Download »»»»»


یه سری اطلاعات درباره ی آلبوم :

آلبوم پنج تا آهنگ داره تو سی دی

اولی: دریمینگ یا همون رویا دیدن

دومی:چـِین که آهنگ اصلیه که تو شوکیس ژاپن پسرا اجرا کردنش و ام وی اش هنوز منتشر نشدع

سومی:لیمیتلس که قبلا شنیدیم ژاپنیشو

چهارمی:کامبک

پنجمی: صـــد

و من هنوز در حسرت سولوی یوتا

دوتا هم ام وی تو دی وی دی اش

ام وی لیمیتلس و ام وی چـِین

آلبوم 23 مـِــی منتشر میشه یعنی همون یکم خرداد (یعنی لعنت به امتحانات..کلِ این ترم دوم رو انسیتی داشته کامبک میداده.)

پست های قبلی سر بزنید شادروانمون کنین