جوجه کوچولومون با هیونگ های Tvxq (خدایان شرق) 

به وضوح بزرگ شدنش رو میشه دید 

عکس اول سال 2018

عکس دوم هم سال 2015 یا 2014