موزیک ویدیو تن به اسم New Heroes چند ساعت پیش منتشر شد

بازدید ها تا الان 1/2m بوده 

فعلا خوبه 

اگه میشه بازدید بزنین

https://m.youtube.com/watch?v=VM-g_bkFdzo