طبق گفته تهیونگ و دویونگ لی سومان خودش تو نظارت به کارگردانی موزیک ویدئو یستودی کمک کرده و دویونگ گفته این یه رویداد تاریخی تو اس ام و انسیتی هستش

(میگم بچه ها لی سومان آخر یک چیزیش میشه فازش اصلا معلوم نیست خب توکه اینقدر نگران موزیک ویدیویی یکم نگران سلامتی شون هم باش دیگه تا یهو مثل هانسول کمپانی رو ترک نکنن برن)