بچه ها چون این آخرین پستم تو این چند مدت خواهد بود، آخرین درخواستم اینه که حتمن برید ام ویا رو بازدید بزنین.... ممنون ازتون

کلیک کنید


عاشقه آهنگشم... ته یونگ خودش چهارسال روش کار میکرده و برای محدودبارها در تاریخ کمپانی، لی سومان شخصا در کارگردانی این ام وی نقش داشته......