قضیه اینه که تایلندیا واسه سربازی جووناشون یه کارت قرمز و یکیم مشکی دارن.. 

کارت قرمز اگه بگیرن یعنی باید برن سربازی

کارت مشکی هم ینی معاف میشن از سربازی

تن این دو روز رفته بود تایلند واسه این قضیه.. 

و تن کارت مشکی گرفت

به خاطر زانوش معافش کردن... 

دنسر پایه ی انسیتی، زانوش مشکلی داره و به حرکات کششی علاقمنده؟؟؟ 

ایا اس ام تن رو بخاطر زانوش از تمرین های زیاد معاف میکنه؟؟؟؟ 

کشتینشون.. کشتینمون