از راست به چپ:

      دویانگ،   ته ایل،    یوتا،  جه هیون،  ته یونگ، وین وین، مارک،   هه چان، جانی

A: بچه ها این در حقیقت دوتا عکس هستش ولی با بدبختی طول و عرضشو کوچیک کردم تا یکی به نظر بیاد.. از وسط به دوقسمته در اصل

کیف میکنین چقد سفید به یوتا میاد.. یوتا نگو که.. پرنس خوش هیکل اوساکا

یعنی کله ی گاوه رو لباس دویانگ و یوتا و ته یونگ عالیه.  ㅋㅋㅋ


بیاین ادامه مطلب


خب تو عکس بالا اونایی که نشستن از راست به چپ:یوتا، مارک، وین وین

اونایی که ایستادن از راست به چپ:ته ایل. دویانگ. جه هیون. ته یونگ. هه چان. جانیتو عکس بالا از راست به چپ، اونی که نشسته یوتا، بالایی وین وین، کنارش ته یونگ و کنارش جه هیون، پایین جه هیون، دویانگه.. و مارک تو این عکس از راست به چپ: ته ایل، جهیون, وین وین, مارک و جانی از راست: یوتا, وین وین, دویانگ, ته یونگ، اونی که نشسته جهیون، مارک

یه عدد کلوچه بنام هه چان


هلوی انسیتی، جهیون
مارک لی


بابای اونا و عموی ما.. جانی

اوری یونگی


ته یومییییی.... 
یوتا، ببر وحشیدویانگ بانی
وین وین.. جوجه کوچولو
از راست: جانی, چونگ هوا (یه خواننده ایع)، ته یونگ, یوتا

مارک و ته یومی (ته ایل) 
ته ایل و چونگ هوا و مارک
جانی و چونگ هوا
از راست: دویانگ، هه چان، وین وین، مارک و یوتا