لیست کشور هایی که البوم Empathy در آیتیونز اونها اول شد🔱


.Canada

New Zealand

Taiwan

Thailand

Hong Kong

Indonesia

Philippines

Singapore

Vietnam

Malaysia

Finland

Mexico

Russia

Norway

Austria
Peru
Turkey
India
Latvia
Mongolia
Ukraine
Brunei

در کل 22کشور رتبه یک آیتیونز رو به دست آوردن تبریک به فندوم فعال ان سی تی 
فایتینگ 
با همین فرمون ادامه بدید و بازدید ام وی هارو هم زیاد کنید ^_^