سیزنیا....

قبلا که مهتا تبریک عید رو گفته..

اما خب منم به عنوان مدیر و مکنه ی تیم نویسندگان این وبلاگ، وظایفی دارم دیگه

زیاد حرف خاصی ندارم بزنم. فقط میخوام بگم:

سال جدید هم اومد 

۹۶ خیلی زود گذشت

۹۷ هم زودتر میگذره

مهم اینه که چقد سعی میکنیم که بهمون خوش بگذره

مهم اینه که چقد سعی میکنیم کسایی که دوسشون داریم رو خوشحال کنیم

مهم اینه که چقد سعی میکنیم حرفای نا امید کننده رومون تاثیر نذاره... 

مهم اینه که امسال آرزوهای خوبی واسه همدیگه داشته باشیم

بیاین خوش بگذرونیم و امسال بهتر باشیم... میتونیم بهتر باشیم

هرگز رویاهامون رو فراموش نکنیم و باهم بترکونیم... 

من که میخوام قوی تر کار کنم... شما چطور؟؟؟ 

سال جدید مبارک