مارک گفته که : بنظر من یوتا هیونگ آدمیه که وجودش تو NCT 127 لازمه..
اون خیلی بامزه و باحاله و شخصیتی با قلب مهربون داره
مخصوصا وقتی در ژاپن هستیم اون خیلی به ما کمک میکنه
و مراقبمون هست
اگه چیزی برای یادگرفتن باشه اون خیلی واسه یادگرفتنش تلاش میکنه
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رایان تو مجبوری یکیو انتخاب کنی
این عکس و فکت مربوط به زمانیه که واسه لیمیتلس ژاپن بودن...تقریبا چندماه پیش