مارک امروز تو مراسم شوکیس نگاهی به فن ها کرده و با دیدن این صحنه گفته:  انگار با دریایی از چمن روبه رو شده  •_•از این به بعد باید به خودمون بگیم چمن •_• 

سلام چمن های عزیز ×_×
(ممنون از کانال ان سی تی )