در 17 مارس فن ها متوجه شدند که گروه Nct در فیلمبرداری این برنامه حضور خواهند داشت 

این اولین باریه که همه اعضای این گروه با هم در برنامه ویکلی آیدول  حضور خواهند داشت (وای پسرای دریم هم هستن) این قسمت برنامه به زودی پخش خواهد شد منتظر باشد

وای جااان عجب برنامه ای بشه این قسمت ^_^