udis_34f712997a9f91c1c60d589bddba257f.jpg

سلام به همه ی کی پاپر ها خصوصا ان سیتیزن ها :) 
بهار هستم نویسنده ی جدید
که فکر میکنم نونا و اونی همتون باشم از اونجایی که همتون مدرسه میرین :)

واینکه هدفم از پیوستن به این وب فقط و فقط معرفی بهتر پسرای ان سیتی عه 
امیدوارم در کنار هم بتونیم به پسرا و رشدشون کمک کنیم.