جه هیون قراره نقش اصلی موزیک ویدئو “The Little Match Girls” رو ایفا کنه. آهنگ همکاری بکایون و وندی که برای SM STATION 2 ساخته شده قراره همین هفته در تاریخ 2 دسامبر 2017 منتشر بشه.